Advokátní kancelář Mgr. Marcely Mandilas poskytuje právní služby
a procesně – právní zastupování klientů od roku 2008. Tyto služby jsou převážně v oblasti civilního a trestního práva, podle potřeb klientů.

Advokátní kancelář si zakládá od svého založení na poskytování služeb formou individuálního a vstřícného přístupu.

Advokátka spolupracuje pro větší efektivitu svých služeb také s odborníky z jiných oborů, jako například s exekutorskou kanceláří, mediátory, znalci z různých oborů, tlumočníky apod.

Fyzickým a právnickým osobám poskytuje kancelář úplný právní servis spočívající jednak v samotném právním poradenství, tak v rámci zastupování u soudů na úrovni všech instancí, a to v oblasti trestního tak civilního práva nebo ve správním řízení apod.

Mgr. Marcela Mandilas působí jako samostatná advokátka. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.

Studium na Právnické fakultě ukončila úspěšně v roce 2002. Na Právnické fakultě Masarykovy univerzity obhájila diplomovou práci na téma – rozhodování Ústavního soudu dle článku 16 Listiny základních práv a svobod.

V listopadu roku 2002 se Mgr. Marcela Mandilas stala členem České advokátní komory. Od roku 2002 v rámci své advokátní praxe působila jako advokátní koncipient a pracovala v advokátních kancelářích s různým typem zaměření.

V letech 2002 – 2007 pracovala např. v advokátní kanceláři Staněk & Musilová. V roce 2002 – 2005 zpracovávala převážně trestní agendu pod vedením svého školitele a advokátka JUDr. Milana Staňka. V průběhu praxe se dále zaměřila na oblast rodinného práva a rozvodů vč. vypořádání společného jmění manželů potažmo dalších odvětví civilního práva využívaného v běžné praxi.

V roce 2007 složila poté úspěšně advokátní zkoušky.

Od roku 2008 vykonává Mgr. Marcela Mandilas advokacii, jako samostatná advokátka.

Za úspěch ve své kariéře považuje advokátka vydání některých přelomových soudních rozhodnutí, a to zejména na úrovni krajských soudů, Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu ČR v oblasti rodinného práva, pracovního nebo trestního práva, které se dostaly do povědomí formou ustálené judikatury nebo medií.